Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen 

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Kontoravdeling

PC'er med skriveprogram og skanner

Biblioteket har PC'er med skriveprogram (OpenOffice).

En av PC'ene har også tilkoblet skanner. 

Alle PC'ene er tilkoblet laserprinter. Utskrift koster kr. 3.00 pr ark. Alle utskrifter må betales.

Vi forutsetter at brukerne er selvhjulpne og behersker programmene, men veiledningspersonalet er behjelpelig med råd.

Vi er også behjelpelig med å skanne direkte til epost via vår interne kopi/faksmaskin.


Kopiering og skanner

Biblioteket har selvbetjent kopimaskin tilgjengelig.

Våre brukere er selv ansvarlige for at rettigheter er klarert i henhold til Lov om åndsverk og at øvrige regler i henhold til norsk lov blir fulgt ved kopiering på bibliotekets maskiner.

Alle kopier skal betales etter de til enhver tid gjeldende satser.

Kopimaskinen er satt opp for skanning til pdf format og mulighet for å sende på e-post.


Vitnesbyrd og attester

Vi stempler og underskriver med at vi bekrefter "Rett kopi". Dette vil si at vi kun har kopiert det vi har fått av dokumenter og ikke bekreftelse på rett innhold. Biblioteket eller våre medarbeidere har uansett ingen juridiske forpliktelser. Rett kopi koster kr. 5.00 pr stk.


Sending av faks

Biblioteket er behjelpelig med å sende faks

PRISER:

Norge:
01-03 ark:  kr. 10
04-10 ark:  kr. 15
11-20 ark:  kr. 25

Norden, Europa, USA og Canada:
01-03 ark: kr. 15
04-10 ark: kr. 25

Øvrige land:
01-03 ark: kr. 20
04-10 ark: kr. 35

Antall sider utover det som er angitt, sendes ikke

Sist oppdatert 02.02.2017