Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen - Detaljert søk

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Fjernlån

Hva som kan lånes inn

Biblioteket kan låne inn/skaffe materiale som ikke finnes i samlingen, f. eks:

  • bøker
  • artikkelkopier
  • kirkebøker på mikrofilm/fiche
  • aviser på mikrofilm/fiche
  • litteratur på fremmed språk

Annet materiale som musikk-CD, lydbøker, språkkurs og filmer kan lånes inn dersom ønsket materiale finnes i Vestfold. Sjekk Samsøk Vestfold


Fjernlån fra bibliotek utenfor Norge

Dersom ikke ønsket materiale finnes på noe bibliotek i Norge, er det mulig å låne inn fra andre land. Slike innlån er dyre for biblioteket, og det forutsettes at låneønskene er viktige for låneren. Fjernlån fra andre land enn Sverige og Danmark tar ofte lang tid, opptil 6-12 måneder.


Restriksjoner

I utgangspunktet kan "alt" lånes inn, men biblioteket forbeholder seg retten til å legge restriksjoner på fjernlån i spesielle tilfeller.

Studenter ved høgskoler og universitet oppfordres til å bruke lærestedets bibliotek

Det flerspråklige bibliotek i Oslo har en grense på 5 titler pr lån.


Låneregler

  • Fjernlån følger reglene til eierbiblioteket om lånefrist og fornyelser
  • Fjernlån er gratis for låneren
  • Biblioteket plikter å gi låneren beskjed dersom det er problemer med effektuering av bestillingene

Bestilling av fjernlån

Fjernlån kan bestilles på faks, telefon, epost, eller ved frammøte i biblioteket. Oppgi flest mulige opplysninger om forfatter, tittel, år osv.

 

Sist oppdatert 02.05.2011