Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen 

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Bokdepoter

Om tjenesten

Institusjoner kan få låne en del bøker, vi kaller det depoter, over lengre tid.

For eksempel har flere av eldresentrene og fengslet slike depoter. Bokdepotet består stort sett av romaner, og de nyeste bøkene med ventelister, finner du ikke her. Biblioteket bytter ut bøkene to ganger pr år. Utlånet av bøker organiseres ved institusjonen, og som oftest er det selvbetjening.

Det er også mulig å få et mindre depot - bokkasse. Biblioteket har plassert ut mange slike bokkasser på apotek, legevakt osv.


Kontakt oss

Kontakt biblioteket pr epost, faks, telefon og sms

Sist oppdatert 14.03.04