Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Tilbake til hovedside Thaulow

Heinrich Arnold Thaulow
1808-1894

Gade, F.G.:
 Heinrich Arnold Thaulow, 1808-1894
Blade af det norske badevæsenets historie, et hundreårsminde
Kristiania, Aschehougs boghandel, 1908

PDF-utgave

Thaulow

Side 03-10 <1.177 kb>
Side 11-20
   <648 kb>
Side 21-30
<1.153 kb>
Side 31-43 
<1.153 kb>

Maleri av Thaulow

Bildet fra: Kurbadet 1837-1987 : Sandefjord Bad, Kuranstalt, Svovl- og Søbad, Sandefjord i Norge / Egil Christensen...<et al.> ; redaktør: Gro Laheld Lundh. Sandefjord, 1987.


 

BIOGRAFI

Heinrich Arnold Thaulow 1808-1894
av F.G. Gade, Kristiania 1908:

HTML-UTGAVE - utdrag

Til Prosepktus med bademetoder Sandefjord bad

Til tema Sandefjord bad

Sist oppdatert   06.06.08