Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å


TEMA SANDEFJORD
BIOGRAFI

Heinrich Arnold Thaulow
1808-1894

KORT BIOGRAFI

A. Thaulow var født i Schleswig, men farens slekt kom fra Norge. H. A. Thaulow var fetter til Henrik Wergeland og Camilla Collett, og han var onkel til Frits Thaulow. H. A. Thaulow ønsket selv å bli kunstmaler, men på grunn av farens økonomiske problemer måtte han oppgi disse planene. Hele livet bevarte han interessen for kunst, og han laget i 1855 alle illustrasjonene til sin bok om Sandefjord Bad. I voksen alder var han mesén og kunstsamler.

I 1830 kom han til Norge og avla medisinsk embedseksamen i 1833. Samme år slo han seg ned i Sandefjord.

Kombinasjonen av Thaulows intelligens, praktiske dyktighet og skapende evner, gjorde ham til nybrottsmann på flere felter. Han var både forretningsmann, administrator og bonde, og i 43 år praktiserte han som lege.

Pionerinnsatsen for norsk kur og badevesen var Thaulows viktigste innsats. Han tok initiativet til opprettelsen av Sandefjord Bad og han grunnla Modum Bad som åpnet i 1857.

I 1839 flyttet han til Modum fordi han ikke tålte det fuktige kystklimaet i Sandefjord. Thaulow var den første som dyrket hvete på Modum, og i 1849 ble han medeier i Ringerikes Nikkelverk. I begynnelsen av 1870-årene var nikkelprisene meget høye, og denne høykonjunkturen gav Thaulow betydelige inntekter. I 1874-75 kjøpte han alle aksjene i Sandefjord Bad, og han fornyet bygningene og utvidet virksomheten både ved Sandefjord Bad og ved Modum Bad.

Med denne ekspansjonen var ringen sluttet for Thaulow. Fra den forsiktige starten i Sandefjord i 1837 var han nå eneeier av landets to ledende badeanlegg. Av ettertiden regnes han som grunnleggeren av det norske badevesenet.

Av: Torkel Fagerli

Fra: Kurbadet 1837-1987 : Sandefjord Bad, Kuranstalt, Svovl- og Søbad, Sandefjord i Norge / Egil Christensen...<et al.> ; redaktør: Gro Laheld Lundh. Sandefjord, 1987.

Maleri av Thaulow

Dr. Heinrich Arnold Thaulow. Malt i Sandefjord ca. 1834 av Peter Petersen (Copyright Norsk Folkemuseum)

Bildet fra: Kurbadet 1837-1987 : Sandefjord Bad, Kuranstalt, Svovl- og Søbad, Sandefjord i Norge / Egil Christensen...<et al.> ; redaktør: Gro Laheld Lundh. Sandefjord, 1987.

 

BIOGRAFI

Heinrich Arnold Thaulow 1808-1894
av F.G. Gade, Kristiania 1908:

Thaulow-bok

PDF-UTGAVE
HTML-UTGAVE
- utdrag

Til Prosepektus med bademetoder Sandefjord bad

Til tema: Sandefjord bad

Sist oppdatert   10.01.2011