Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


INNHOLD

1.0 FASTE KULTURMINNER AV ”MEMORIAL” KARAKTER 
  
Thoresen, Per  Kongshaugen på Gokstad 1.1 Vår 1980 

HTML

PDF (2 219 Kb)
Gansum, Terje m/fl  Ny viten om Gokstad-høvdingen  1.1 Vår 2008    PDF (3,4 M)
Tollnes, Roar L.  Skipsgrav fra vikingtiden 1.1 Høst 2004

HTML

PDF (1 584 kB)
Lie, Ragnar Orten Gokstad- og Oseberghaugen i fugleperspektiv 1.1 Høst 2016   PDF (9MB)
Møller, Vilhelm  Gravfeltet og steinkretsen på Elgesem 1.1 Høst 1980 

HTML

PDF (2 091 kB)
Thoresen, Per  Fevang-feltet 1.1 Høst 1981 

HTML

PDF (1 961 kB)
Haavaldsen, Per  Et gravfelt fra vikingtid på Huseby 1.1 Vår 1983

HTML

PDF (2 029 kB)
Østmo, Einar  Steinalderboplassen på Auve 1.1 Høst 1983 

HTML

PDF (1 633 kB)
Østmo, Einar  Nye resultater fra steinalderboplassen på Auve 1.1 Vår 1999

HTML

PDF (1 775 kB)
Davidsen, Roger Ridderrøysa ved Granholmen 1.1 Høst 2003

HTML

PDF (2 317 kB)
Thoresen, Per:  Helleristningsfeltet på Haugen, g.nr. 144 1.2 Vår 1980 HTML PDF (1 342 kB)
Østmo, Einar Helleristningene på Haugen 1.2 Høst 1997 HTML PDF (1 721 kB)
Østenstad/Møller Landstad og Landstadmonumentet 1.2 Vår 1981  HTML PDF (1 847 kB)
Tollnes, Roar L.  Bautaen på Kamfjordvarden 1.2 Høst 1982  HTML PDF (1 951 kB)
Lien, Bjørgulv Bautaen på Hystad 1.2 Vår 1987 HTML PDF (1 563 kB)
Tollnes, Roar L. Bombesplinten på Hegnaåsen 1.2 Vår 1990 HTML PDF (1 671 kB)
Sandberg, Finn  Hvalfangstmonumentet 1.2 Vår 2001  HTML PDF (3 832 kB)
Møller, Vilhelm  Er Truber på Østerøya en Trojaborg? 1.3 Vår 1982 HTML PDF (1 795 kB)
Tollnes, Roar L.  Labyrinten på Truber 1.3 Vår 1991 HTML PDF (2 142 kB)
 
2.0 GRENSEMERKER
Tollnes, Roar L.  Sandefjords grenser og grenseutvidelser 2.9 Vår 1995

HTML

PDF (3 379 kB)
3.0 FASTE KULTURMINNER KNYTTET TIL SAMFERDSEL
 
Møller, Vilhelm  De eldste veiene våre 3.1 Vår 1983 

HTML

PDF (2 176 kB)
Skarre, Tom W.  ”Hulveiene” – gamle ferdselsspor i Sandefjord 3.1 Vår 1999

HTML

PDF (1 971 kB)
Møller, Vilhelm Gamlebrekka i Pukkestad 3.1 Høst 1985

HTML

PDF (1 981 kB)
Tollnes, Roar L.  Dølebakken 3.1 Høst 1992 

HTML

PDF (3 453 kB)
Tollnes, Roar L.  Sandefjords eldste bygater 3.1 Vår 1995 

HTML

PDF (1 938 kB)
Tollnes, Roar L.  Året 1888 – og Sandefjords ”Champs Elysées” – Hjertnespromenaden 3.1 Høst 1988 

HTML

PDF (5 228 kB)
Tollnes, Roar L.  Bru til Natholmen 3.2 Høst 2008   PDF (1,9)
Tollnes, Roar L.  Lokale rodesteiner 3.2 Høst 2008   PDF (2 M)
Tollnes Roar L.  Christopher Hvidts plass 3.3 Vår 1993 

HTML

PDF (1 888 kB)
Tollnes, Roar L.  Litt om jernbanen 3.4 Vår 1986 

HTML

PDF (1 768 kB)
Thorsen, Thor Kr.  Fortøyningsringer og varpepeler 3.5 Høst 1987

HTML

PDF (2 318 kB)
Møller, Vilhelm  Tønsberg Tønne 3.7 Høst 1984 

HTML

PDF (1 968 kB)
Larsen, Doris  Østerøy telefonsentral  3.9 Høst 1989 

HTML

PDF (1 991 kB)
4.0 TERRENGFORMEDE ANLEGG AV GENERELL TEKNISK NATUR. BEPLANTNINGER, PRYDANLEGG M. V.
Setlo, Finn  Virikdammen 4.2 Vår 2003 

HTML

PDF (2 164 kB)
Setlo, Finn  Virikdammen – tidligere aktiviteter 4.2 Vår 2003 

HTML

PDF (1 990 kB)
Hessner, Guro Historien om to gamle eiker 4.4 Vår 2010   PDF (4,2 M)
Preede, Tor  Bugårdsparken 4.5 Høst 1986  HTML PDF (2 087kB)
Tollnes, Roar L.  Preståsen 4.5 Vår 1996  HTML PDF (4 327 kB)
Tollnes, Roar L.  Byparken 4.5 Høst 1997  HTML PDF (2 448 kB)
Sandberg, Henrik  Thaulow-fontenen på Christopher Hvidts plass  4.7 Høst 1982  HTML PDF (2 085 kB)
5.0 HUS OG RESTER AV HUS
Møller, Vilhelm  Gamlestua på Tørrestad 5.1 Høst 1980  HTML PDF (1 805 kB)
Tollnes, Roar L.  Hovedbygningen på Auve 5.1 Vår 1981  HTML PDF (2 010 kB)
Tollnes, Roar L.  Våningshuset på Nedre Hasle 5.1 Vår 1992  HTML PDF (4 195 kB)
Tollnes, Roar L.  ”Likdør” på Hasle? 5.1 Høst 1983  HTML PDF (1 903 kB)
Tollnes, Roar L.  En gammel bygning og et drama (Lille Vaggestad) 5.1 Høst 2002  HTML PDF (2 125 kB)
Møller, Vilhelm  Om husmannsplasser i Sandar på 1800-tallet 5.1 Vår 1990  HTML PDF (2 014 kB)
Sandberg, Henrik  Den gamle husmannsplassen Øvre Myra i Solvangveien 8 5.1 Høst 1981  HTML PDF (1 929 kB)
Wexelsen, Einar  Pukkestad gård – Sandefjord Bymuseum 5.1 Høst 1985  HTML PDF (3 722 kB)
Tollnes, Roar L.  Pukkestad gård – gårdstun fra 1790-årene 5.1 Vår 2008 

 

PDF (3,4 M)
Bjørvik, Tor Huvik - den siste bondegarden på Framnes 5.1 Vår 2011   PDF (5,5 M)
Møller, Vilhelm  Seilskute-rederen Johan Maurits Bryde og Kathrineborg 5.1 Vår 1986  HTML PDF  (1 717 kB)
Styrmo, Oddvar  Hauan og Hauanslottet 5.1 Høst 1995  HTML PDF (2 161 kB)
Tollnes, Roar L. Hauan gård 5.1 Høst 2010   PDF (3 M)
Tollnes, Roar L.  Huset på Mølleråsen 5.1 Høst 1986  HTML PDF (2 046 kB)
Ottesen, Reidar jr.  Ragnhildbru 5.1 Vår 1994  HTML PDF (2 088 kB)
Tollnes, Roar L.  Solvang – fra gårdsbruk til sykehus 5.1 Høst 1999  HTML PDF (1 989 kB)
Homleid, Jorunn Sandefjord bibliotek: en historikk ved hundreårsjubileet 1994 5.1 Høst 1994 HTML PDF (4 022 kB)
Tollnes, Roar L.  Rukla – og en av bygningene der 5.2 Høst 1993  HTML PDF (3 889 kB)
Kvarenes B./Lund. T.  Skippergata 6 5.2 Vår 1998  HTML PDF (3 629 kB)
Tollnes, Roar L.  Skippergata 6 – en fredet bygård 5.2 Høst 2005  HTML PDF ( 5140 Kb)
Lund, Arne H.  Melsomgården – Storgata 20 5.2 Vår 1998  HTML PDF (1 896 kB)
Christensen, Eidi  Rådhusgaten 8 5.2 Vår 2000 HTML PDF (1 774 kB)
Fagerli, Torkel  Gimle før Jotun – 1. ”Djævleporten” og ”Dansemestervillaen” 5.2 Vår 2005  HTML PDF (2 144 Kb)
Danielsen, Sveinung Bakstehuset og smia på Breidablikk ungdomsskole 5.2 Høst 2010   PDF (3MB)
Sperre, Knut Borgegården - Storgata 21
Sperregården - Storgata 23
5.2 Høst 2016   PDF (135 kB)
Sondbø, Sølvi  ”Fagerstrand”. Et Landsted fra 1890-årene 5.3 Vår 1987  HTML PDF (1 655 kB)
Elgesem, Ole H.  Framnæs mek. Værksted. Fra kjølhalingsplass til moderne verksted 5.4 Høst 1988  HTML PDF (4 088 kB)
Marum, Eva  CMV – Corneliussen mekaniske verksted 5.4 Høst 1993  HTML PDF (2 080 kB)
Fagerli, Torkel  Gimle før Jotun – 2. Gimle fabrikker 5.4 Vår 2005  HTML PDF (1 849 kb)
Gansum, Terje  Flere funn fra Gokstad. En kystnær bosetting fra vikingtid  5.5 Vår 1997  HTML PDF (2 565 kB)
Lund, Arne H.  Aagaard-gården. Et handels- og bolighus i mer enn 200 år 5.5 Vår 1989  HTML PDF (3 780 kB)
Langørgen, Aase-T.  Brødr. Berggren. Norges eldste privateide fiskeforretning 5.5 Vår 2000  HTML PDF (1 423 kB)
Tollnes, Roar L.  Sancte Marie et Sancti Olaui kirke i Sandar 5.6 Vår 1998  HTML PDF (3 339 kB)
Brendalsmo, Jan  Sandar middelalderkirke og prestegård  5.6 Høst 2006  HTML PDF (4680 kB)
Larsen, Kåre Sten Sandar prestegård 5.6 Høst 2014   PDF (4 M)
Tollnes, Roar L.  Sandar kirkes hane 5.6 Vår 2003  HTML PDF (1 381 kB)
Tollnes, Roar L.  Sandar kirke 5.6 Høst 1980  HTML PDF (1 907 kB)
Tollnes, Roar L.  Fra Sandar kirke. – Til fattige Matros Enker – 5.6 Vår 1992  HTML PDF (2 070 kB)
Tollnes,Roar L.  Sandar kirkes to første orgler 5.6 Høst 1992  HTML PDF (2 022 kB)
Tollnes, Roar L.  Sandar kirkes orgel 3 og 4 5.6 Vår 1993  HTML PDF (4 580 kB)
Tollnes, Roar L.  ”Sandar” – Den gamle prestegården 5.6 Høst 2000  HTML PDF (3 773 kB)
Tollnes, Roar L.  Sandefjords første kirke 5.6 Høst 2002  HTML PDF (1 975 kB)
Tollnes, Roar L.  Sandefjord kirke 5.6 Vår 1991 HTML PDF (2 070 kB)
Dahl, Sadie Anita  Altertavlen i Sandefjord kirke 5.6 Vår 2001  HTML PDF (3 533 kB)
Dahl, Sadie Anita  Altertavlen i Sandefjord kirke (De enkelte motiver) 5.6 Høst 2001  HTML PDF (4 101 kB)
Tollnes, Roar L.  Metodistkirken 5.6 Vår 1996  HTML PDF (1 890 kB)
Ramberg, Per  Bedehuset i Sandefjord. Samlingssted for vår tids haugianere 5.7 Vår 1988 HTML PDF (2 112 kB)
Lystad, Ole  Sole lokale 5.7 Vår 1988  HTML PDF (1 942 kB)
Lundh, Gro Laheld  Kurbadet – historien om Sandefjord Bad (1837-1939) 5.7 Vår 1982  HTML PDF (2 204 kB)
  Skilling-Magazin Tidsbilde fra Sandefjord Bad 5.7 Vår 2001  HTML PDF (4 237 kB)
Fagerli, Torkel  To bøker om Sandefjord fra 1855 (Sandefjord Bad) 5.7 Vår 2006  HTML PDF ( 5 340 kB)
Tollnes, Roar L.  Strømbadet 5.7 Vår 1997  HTML PDF (3 412 kB)
Sandberg, Henrik  Kinodriften i Sandefjord 5.7 Vår 1987  HTML PDF  (1 975 kB)
Hoelseth, Bjørn  Byskolen 100 år 5.7 Høst 1987  HTML PDF (1 641 kB)
Johannessen, Siri L.  1887 – 1987. Vesterøy skole 5.7 Høst 1988  HTML PDF (2 179 kB)
Lien, Bjørgulv  Sande skole 5.7 Høst 1992  HTML PDF (4 058 kB)
Ertzås, Henry A.  Haukerød skole – 75 år 5.7 Vår 1994 HTML PDF (2 181 kB)
Damsgård, Liv  Østerøy skole 1883 – 1989 5.7 Høst 1994 HTML PDF (4 205)
Tollnes, Roar L.  Breili skole 1902 – 1965 5.7 Høst 2000  HTML PDF (4 257 kB)
Salmén, Einar  En skolestart i Sandefjord. Sandefjords Stuertskole 5.7 Vår 1994  HTML PDF (2 054 kB)
Davidsen, Roger  Sjømannskapskolen på Granholmen under siste verdenskrig 5.7 Høst 2001  HTML PDF (4 105 kB)
Olsen, Roar  Fra Vestfoldbanen. Litt om stasjonsbygningene på landsbygda 1880-1991 5.8 Vår 1992  HTML PDF (3 779 kB)
Olsen/Tamnes  Godshuset på Sandefjord stasjon 5.8 Vår 1993  HTML PDF (3 891 kB)
Tollnes, Roar L.  Tallakshavn, småbruk, havn og gjestegiveri 5.8 Høst 1987  HTML PDF (2 005 kB)
Kvarenes, Bendte og Bjørn  Paal Tallakshavns Huus. Et hus som ble flyttet. Del 1: Datering 5.8 Vår 2005  HTML PDF (2 908 kB)
Kvarenes, Bendte og Bjørn  Paal Tallakshavns Huus. Et hus som ble flyttet. Del 2: Bygningsmessige detaljer 5.8 Vår 2006  HTML PDF (6 220 kB)
Davidsen, Roger Haukerød gjestgiveri og skysstasjon 5.8 Høst 2005 HTML PDF (2 987 kB)
Lilløy, Bjørn Råstad stasjon - der gammel og ny tid møtes 5.8 Høst 2009   PDF (4,9 M)
Tollnes, Roar L.  Byens første sykehus 5.9 Høst 1998  HTML PDF (1 911 kB)
Tollnes, Roar L.  Gamlehjemmet i Bjerggata  5.9 Høst 1997  HTML PDF (2 271 kB)
 
6.0 FORSVARSANLEGG
Møller, Vilhelm Om bygdeborger 6.1 Vår 1980  HTML PDF (1 805 kB)
Bjønni, Ragnvald  Bygdeborgen Røver´n ved Goksjø 6.1 Høst 1985  HTML PDF (1 669 kB)
Hougen, S. E.  Vardåsene 6.3 Vår 1984  HTML PDF (7 312 kB)
Tollnes, Roar L.  Veter og varder i Vestfold 6.3 Høst 1984  HTML PDF (4 088 kB)
Tollnes, Roar L.  Veter og varder i Vestfold 6.3 Høst 1989  HTML PDF (1 740 kB)
Møller, Vilhelm  Mokollen festning 6.4 Høst 1982  HTML PDF (2 150 kB)
Halvorsen, Yngvar Vesterøen fort på Folehavna 6.5 Høst 2010   PDF (5,3 M)
Sørlie, Rune  Folehavna fort  6.6 Vår 1985  HTML PDF (1 242 kB)
7.0 FASTE KULTURMINNER KNYTTET TIL NÆRINGSLIV OG ENERGIFORSYNING M. V.
Møller, Vilhelm  Bekkekverner og vindmøller i det gamle Sandar 7.2 Vår 1981  HTML PDF (2 340 kB)
Tollnes, Roar L.  Sag- og møllevirksomhet på Bjørnum 7.2 Høst 1986  HTML PDF (1 988 kB)
Holtedahl, Svein  Vindmøller i Sandefjord 7.2 Høst 1990  HTML PDF (4 094 kB)
Holtedahl, Svein  Vindmøllen på Mølleråsen 7.2 Høst 1990  HTML PDF (1 858 kB)
Tollnes, Roar L.  Kølabånn. Spor etter en omfattende virksomhet 7.2 Høst 1990  HTML PDF (1 977 kB)
Styrmo, Oddvar  A/S Sandefjord Gasværk 7.4 Høst 1996  HTML PDF (2 078 kB)
Strandli, Alf  A/S Sandefjord Gasværk. En alvorlig ”nestenulykke” 7.4 Vår 2002  HTML PDF (4 525 kB)
Lang, Hans Martin  Strøtanker rundt en ”Bageriforretning”. Ivar Halvorsen 7.4 Vår 2005  HTML PDF (2 674 kB)
Tollnes, Roar L.  En kum til ukjent bruk 7.9 Høst 1989  HTML PDF (4 696 kB)
8.0 VANNFORSYNINGS- OG RENOVASJONSANLEGG
Møller, Vilhelm  Isskjæringen – før kjøleskapets og fryseboksenes tid 8.1 Vår 1985  HTML PDF (1 984 kB)
Tollnes, Roat L.  Vanningstroa på Lastelandet 8.1 Høst 1996  HTML PDF (1 995 kB)
Flakstad, Arvid  Vannforsyning i Sandar og Sandefjord kommuner 8.1 Høst 2003  HTML PDF (2 060 kB)
9.0 FASTE KULTURMINNER KNYTTET TIL LEK, IDRETT, SPORT OG ANDRE FRITIDSSYSLER
Tollnes, Roar L.  Fotball-løkker og løkkelag 9.1 Vår 1985  HTML PDF (1 918 kB)
Hoelseth, Bjørn Skytebanen på Varden 9.1 Høst 2011   PDF (11 M)
Amlie, Petter/Røsjorde, Terje 1ste Sandefjord speidertropp - hundre år i 2012 9.1 Høst 2012   PDF (16 M)
Syvertsen, John  Hjertåsbakken 9.3 Vår 1989  HTML PDF (2 313 kB)
Div. forfattere Fra Stubbadet i 1940 og 1950-åra 9.4 Vår 2010   PDF (3,5)
10.0 TRADISJONSSTOFF
Sandberg, Henrik  En kort historikk om Granholmen 10.1 Vår 1982  HTML PDF (2 226 kB)
Sandberg, Henrik  De gamle fjordbåtene i Sandefjord 10.1 Vår 1983  HTML PDF (4 235 kB)
Lien, Bjørgulv  Lokale kommunikasjoner for om lag 90 år siden 10.1 Vår 2002 HTML PDF (1 841 kB)
Lien, Bjørgulv  Lokale kommunikasjoner for 75-90 år siden 10.1 Vår 2002  HTML PDF (3 457 kB)
Thorsen, Thor Kr.  Dampskipet ”Løven” av Sandefjord 10.1 Vår 1989  HTML PDF (2 032 kB)
Thorsen, Thor Kr.  Hvalbåten ”Vardøhus” af Sandefjord og dens tragiske forlis 10.1 Vår 1990  HTML PDF (1 904 kB)
Ringstad, Jan Erik  ”Admiralen” til Sydishavet – et 100 års minne 10.1 Høst 2005  HTML PDF (3 604 kB)
Børresen, Dag Ingem.  Skipsdagboken fra hvalkokeriet ”Pythia”. Beriberi utbruddet i 1928  10.1 Høst 2002  HTML PDF (2 109 kB)
Fagerli, Torkel En sukkerkopp fra dampskipet "Ellen" 10.1 Høst 2008   PDF (3MB)
Møller, Vilhelm  Arven fra seilskutetiden 10.1 Høst 1983 HTML PDF (1 890 kB)
Møller, Vilhelm  Skipsverft med tradisjoner 10.1 Høst 1981 HTML PDF (1 923 kB)
Hansen, Ragnvald Dokker og dokkbygging på Framnæs. Et lokalt eventyr 10.1 Vår 1991 HTML PDF (2 097 kB)
Hansen, Ragnvald  Kamfjordverven 10.1 Høst 1984 

HTML

PDF (2 011 kB)
Thoresen, Per  Grønliverven – og ”Gemma” som ble til ”Visunden” 10.1 Vår 1988  HTML PDF (3 334 kB)
Salomonsen, Hans  Lostjenesten i Sandefjord i mellomkrigstiden 10.1 Høst 1996  HTML PDF (4 131 kB)
Thoresen, Per  En underlig robinsonade. Av to Sandefjord-skuters historie 10.1 Høst 1998  HTML PDF (4 255 kB)
Hansen Angell, Per Ormestad slip og baadbyggeri 10.1 Høst 2009   PDF (4,6 M)
Ringstad, Jan Erik Sankthansdagen i Søndre Vestfold 10.1 Vår 2013   PDF (3,5)
Hoelseth, Bjørn Fra en redaktørs krigsdagbok 10.1 Høst 2014
  PDF (3,2 M)
Aakerholt, Gunlaug Riis To bygdedrakter blir bunader fra Vestfold 10.1 Vår 2015   PDF (3MB)
Handal, Ruth  Tradisjoner fra Tørrestad 10.2 Vår 1986  HTML PDF (1 904 kB)
Styrmo/Ottesen jr.  Minner fra krigstiden 1807-1814 10.2 Høst 1994 HTML PDF (2 020 kB)
Gundersen, Georg  Da Sandefjord fikk apotek 10.2 Vår 1997  HTML PDF (2 438 kB)
Strandli, Alf  En radiofabrikk i Sandefjord 10.2 Høst 2000  HTML PDF (1 858 kB)
Fagerli, Torkel  ”Sandemanden”, Sandefjords første avis 10.2 Vår 2004 HTML PDF (3 150 kB)
Fagerli, Torkel  Fotografer i Sandefjord til ca. 1910  10.2 Vår/høst 2007  HTML PDF (2 174 kB)
Fagerli, Torkel  Trygve Berg som utgiver av postkort og bilder 10.2 Vår 2008    PDF (5,2 M)
Fagerli, Torkel Johan Eriksen som postkortutgiver, Del 1 10.2 Vår 2009   PDF (3 M)
Fagerli, Torkel Johan Eriksen som postkortutgiver, Del 2 10.2 Vår 2009   PDF (5,4 M)
Klavenes, Kristian Den gamle saga pa Klavenes 10.2 Høst 2009   PDF (2,5 M)
Fagerli, Torkel Wilhelm Wetlesen og familiekretsen 10.2 Vår 2013   PDF (4,5 M)
Bredal, Roar/Rustad, Svein/Sandve Brit Glassmaleriene i Sandefjord kirke 10.2 Høst 2013   PDF (2,9 M)
Jensen, Inger Lise Fevang Dorothea Von Der Lippe Christensen - en kvinne for sin tid! 10.2 Høst 2013   PDF (3,8 M)
Whyte, Eddie Anders Kaupang og arbeiderbevegelsen i Sandefjord 10.2 Høst 2013   PDF (4 M)
Kvarenes, Bjørn Jugendbyen Sandefjord 10.2 Vår 2014   PDF (3,2 M)
Nicolaysen, Tor Hvem var Henriette Ebbesen? 10.2 Høst 2015   PDF (3MB)
Foshaug, Per Sandefjords ordførerkjede 10.2 Vår 2016   PDF (5 MB)
Tollnes, Roar L.  Knattholmen leirsted 10.3 Høst 1991  HTML PDF (4 954 kB)
Bjønni, Ragnvald  Misjonsforeninger i From gamle skolekrets 10.3 Høst 1991  HTML PDF (3 716 kB)
Lien, Bjørgulv  Sandar Birøkterlag – landets eldste 10.3 Høst 1999  HTML PDF (3 495 kB)
Ringstad, Jan Erik  Sandefjord og Sandeherreds fortidslag og dets grunnlegger 10.3 Høst 2006  HTML PDF (4 250 kB)
Hoelseth, Bjørn Sandar og Sandefjord skytterlag 10.3 Vår 2012   PDF (3MB)
Davidsen, Roger Sandefjord borgervæpning 10.3 Vår 2012   PDF (1MB)
Lien, Bjørgulv  Omgangsskolen 10.4 Høst 1995 HTML PDF (2 065 kB)
Lien, Bjørgulv  Skole for allmuen i Sandefjord på 1700-tallet 10.4 Vår 1996  HTML PDF (2 192 kB)
Lien, Bjørgulv  Lærerstriden. Et stykke norsk krigshistorie 10.4 Høst 1995  HTML PDF (3 435 kB)
Fagerli, Torkel  Fra brennevinshistorien på 1800-tallet 10.4 Høst 1999 HTML PDF (1 288 kB)
Sandberg, Henrik  Om vin og brennevin i Sandefjord 10.4 Høst 2006  HTML PDF (2 510 kB)
Stuksrud, Brit Conni Arbeidet for kvinnestemmeretten i Sandefjord 10.4 Vår 2013   PDF (3,6 M)
Rogstad, Carl  Christopher Hvidt  10.5 Vår 1995  HTML PDF (4 429 kB)
Tollnes, Roar L.  Stockfleth – ”Finnenes apostel” 10.5 Vår 1999  HTML PDF (2 141 kB)
Fagerli, Torkel  Prost Andreas Schelvens beskrivelse av Larviks grevskap fra 1796 10.5 Høst 1998  HTML PDF (1 848 kB)
Langørgen, Aase-T.  Fea – kjendis og byoriginal 10.5 Vår 2000  HTML PDF (2 042 kB)
Lundh, Gro Laheld  Normand Laheld (1898-1965), en bemerkelsesverdig kunstner. Del 1 10.5 Vår 2004  HTML PDF (4 564 kB)
Lundh, Gro Laheld  Normand Laheld (1898-1965), en bemerkelsesverdig kunstner. Del 2 10.5 Høst 2004  HTML PDF (5 214 kB)
Fagerli, Torkel  Peder Andersen Nord (1796-1870). En gullsmed i Sandefjord 10.5 Vår 2004  HTML PDF (1 644 kB)
Fagerli, Torkel  Kongelig besøk ved Sandefjord Bad i 1855 – kronprinsesse Lovise 10.5 Høst 2004  HTML PDF (1 659 kB)
Tollnes, Roar L. Sokneprest Peder Pavels - og huset han bygde 10.5 Vår 2009   PDF (2,2 M)
Fagerli, Torkel En nyoppdaget fotoskatt fra 1864 10.5 Vår 2015   PDF (2MB)
Ingebretsen, Svein Arnstein Arneberg - Arkitekten som preget Sandefjord 10.5 Høst 2015   PDF (4MB)
Fagerli, Torkel Christen Lorentz Sørensen - en borger av Sandefjord 10.5 Vår 2016   PDF (8MB)
Fagerli, Torkel  Nærings- og friluftsliv ved Fjellvik før 1890 10.9 Høst 2003  HTML PDF (3 509 kB)
Fevang, Harald Den ukjente maleren 10.9 Vår 2011   PDF (4,4 M)
Fagerli, Torkel Et gytjebad 10.9 Vår 2011   PDF (4,7 M)
11.0 TURFORSLAG MED BRUK AV ”KULTURMINNER”
Lien, Bjørgulv  Ulikt fra området Syrrisgrinda – Skiringssal 11.1 Høst 2001  HTML PDF (2 636 kB)
Tollnes. Roar L.  Kamfjord 11.1 Høst 1993  HTML PDF (3 980 kB)
Holtedahl, Svein På tur til Mokollen og Midtåsen 11.1 Høst 2011   PDF (5,3 M)
 
 

Sist oppdater 10.02.2016