Sandefjord bibliotek

Til historielagets hjemmesider

Til Innholdsfortegnelsen

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


Aase-T. Langørgen: Brødr. Bergreen: Norges eldste privateide fiskeforretning

Gruppe 5.5, våren 2000

Berggren

Ut i havnebassenget nedenfor Thor Dahl-bygget lå fiskeforretningene Brødr. Berggren, Brødr. Bolt Hansen og Sandefjord Fiskeforretning side ved side.


Brødrene Berggrens fiskeforretning har vært i familiens eie gjennom fire generasjoner. Einar og Gustav Adolf Berggren startet med salg av fisk i 1911. De begynte beskjedent fra en båt ved brygga rett nedenfor Thor Dahl-bygget. Den ene av brødrene dro på sjøen ved 2-3-tiden om natten for å kapre fiskere. Han kjøpte opp fiskefangsten fra fiskerne for så å selge fin fersk fisk til kundene.

Etter en tid flyttet brødrene salget innendørs. Huset var bygd på en flåte, og Thor Berggren ler når han forteller at "huset lå der og duppa", og ved lavvann og særlig vinterstid "sklei kundene inn i butikken".

I 1928 flyttet virksomheten inn i en av de tre fiskebasarene som var bygd på pæler — fortsatt med beliggenhet syd for Thor Dahl-bygget. I 1932 døde Gustav Adolf, og enken solgte sin part i forretningen. Einar beholdt firmanavnet, men var eneinnehaver 1932 — 1950. 17. april 1950 overtok Thorbjørn Kristinius Berggren sin fars firma og flyttet inn i nye lokaler i det bygget hvor forretningen fortsatt holder til. Den gang huset den røde bygningen tre fiskeforretninger: Brødrene Berggren, Brødrene Bolt Hansen og Sandefjord Fiskeforretning som Ole Ingebretsen eide. 2 av forretningene har opphørt, og Brødrene Berggrens fiskeforretning bruker nå hele bygningen.

Viserguttene
Thor Berggren begynte som visergutt hos sin far sommeren 1945. Han syklet med fersk fisk til herskapshusene i byen og måtte passe nøye på å gå kjøkkenveien. Å bringe varer til Hjertnespromenaden, Hystadveien, Leikvollgaten og Øvre og Nedre Åsenvei var en grei jobb. Langt verre og mer slitsomt var det å levere til Mjølløst når sykkelen gikk tungt i snøslaps og søle. En gang i blant ble sykkelen så tungt lastet at Thor måtte sette seg på setet, før de siste pakkene ble lagt oppå — ellers ville sykkelen ha tippet forover!

Thor Berggren mener at viserguttene lærte stedets innbyggere de nye slagerne. På sine mange leveringsturer sang de tidens populære melodier. Noen hadde også munnspill som de flittig brukte mens de syklet.

Brødr. Berggrens 80-års jubileum i 1991 startet med frokost for tidligere visergutter og sjåfører. Nærmere 40 personer ble traktert, og mange "husker du" ble utvekslet mellom mennene som i sin ungdom hadde brukt de svarte viserguttsyklene.

3. generasjon overtar
21. januar 1958 døde Thorbjørn K. Berggren, bare 50 år gammel, og Thor måtte overta ledelsen av bedriften i en alder av 23 år. Da var gode medarbeidere viktige, og Hans Johansen blir fremhevet som en svært solid støttespiller. Hans var ansatt i firmaet i 52 år og samarbeidet med eierne gjennom fire generasjoner.

Fra 1968 eide Thor Berggren firmaet etter å ha betalt ut sin mor. Han kan fortelle om år med mange og lange arbeidsdager. Arbeidsuken var ofte på 70-80 timer. Han ble litt betenkt da han en dag hørte den ene datteren spørre: "Hva er ferie, mor?" Han kunne også høre døtrene spørre: "Hvor skal pappa i kveld?" Han var engasjert innen organisasjonslivet som for eksempel i Vestfold Fiskehandlerforening, Norges Fiskehandlerforbund, i banksammenheng og i losjer.

I 1976 ble Bolt Hansens forretning nedlagt og lokalet leid ut til Brødr. Berggren. Ole Ingebretsen solgte to år senere sin forretning til Fiskernes Salgslag. I 1989 kjøpte Thor Berggren også den tredje og siste forretningen og ble eier av hele huset på brygga.

I desember 1990 kjøpte firmaet fiskemottaket av Fiskernes Salgslag og fikk hånd om all fisk og skalldyr som fiskerne fanget utenfor Sandefjord. 1. juni 1994 overtok firmaet også mottakstasjonen på Hvasser utenfor Tønsberg. All fangst fra Hvasser overføres daglig til mottaket i Sandefjord.

Det ble behov for mer plass, og fra oktober 1992 har firmaet leid et bygg av Sandefjord kommune. Bygget ligger rett bak forretningen, og all produksjon foregår der. Innredningen og moderniseringen av hall og forretning krevde stor innsats. Det var en tøff periode både arbeidsmessig og økonomisk.

Dagens firma
Fra 1997 er Berggrens svigersønn Kjell Henry Olsen medeier i firmaet. Olsen har ansvaret for driften av firmaet som har 30 ansatte og er en totalbedrift når det gjelder fisk. Det er den eneste bedrift i Norge som tar inn levende fisk i den ene enden av bygningen og leverer både fersk fisk og delikatesser i den andre enden. Nevnes kan fiskesuppe, bacalao, fiskegrateng, fiskegryte og laksepaté. I våre dager er det viktig å videreutvikle råvarene til ferdig mat for travle mennesker. Hos Berggren kan man bestille et lekkert koldtbord av havets delikatesser.

Thor Berggren legger vekt på å ha god kontakt med kundene. Han er ofte på utsiden av disken for å snakke med de handlende og vil gjerne appellere til smilet. "Det er en arv jeg har fra Fea," sier han. "Kundene skal ha et ord med på handelen." 

Mange fiskeforretninger i Norge er nedlagt. Vi spør Berggren om "oppskriften" på en god fiskeforretning, og han sier: "En spennende forretning med en god salgsdisk, et bredt utvalg av havets delikatesser og høy kvalitet på råvarene. Det er viktig med meget godt renhold og høye krav til hygiene. De ansatte må trives i et godt miljø. Og ikke minst viktig er det at kundene behandles slik at de får lyst til å komme igjen."

Thor Berggren har 5 barnebarn og undres nok på om firmaet vil få en av dem til å overta stafettpinnen.

Kilde: Thor Berggren.
Bruk av stoffet med angivelse av kilde er tillatt

Sist oppdatert 10.02.09