Sandefjord bibliotek

Til historielagets hjemmesider

Til Innholdsfortegnelsen

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


Lystad, Ole: Sole lokale

Gruppe 5.7, våren 1988

Sole lokale

Sole lokale. Foto: Ole Lystad 1985


Det første møte med tanke på å reise et forsamlingshus i Store Bergan krets ble avholdt den 20. januar 1913. De som møtte var: H. A. Belgau, Lars Hørven, J. C. Pindsle, A. Andersen Belgau, Ottar Hansen, C. Christoffersen, Hans Sørensen og J. Kristiansen Haneholmen. På møtet ble det utarbeidet forslag til lover. — Lørdag den 8. februar samme år var det nytt møte på Store Bergan skole. Frammøte må vel sies å ha vært bra da 34 iflg. protokollen stemte. Det var 24 som stemte for å bygge et lokale, mens 10 stemte i mot. H. A. Belgau ledet møtet, og han ble valgt til styrets første formann. Den 2. juli 1913 bestemte styret at lokalet skulle ligge på Nils Larsens eiendom på Øvre Hystad, på høyden østenfor Julius Jacobsens eiendom. Jordstykket ble kjøpt for kr. 100,—, som ble betalt kontant, iflg. skjøte, datert 28. januar 1915. For å finansiere det hele ble det sendt et skriv rundt i kretsen om å yde bidrag til et forsamlingshus. Den første oppfordringen til kretsens innbyggere innbragte kr. 604,—.

Murene ble satt opp av Kristian Evensen for kr. 1.100,—. Et praktfullt stykke fagarbeid som mange den dag i dag beundrer. Byggmester Thoralf Grønn bygde huset for kr. 1.520,—. Da Sole stod ferdig til innvielse den 10. januar 1915 hadde lokalet kostet kr. 9.332,—. Dette beløp ble skaffet tilveie på følgende måte:

Gave fra Sandar kommune kr. 200,—. Gave fra Sandar Sparebank kr. 570,—, og basarinntekt på Belgau kr. 590,— Innsamlet i kretsen kr. 1.596,— og endelig et lån i Sandar Sparebank kr. 7.000,—. Det går som en rød tråd når en leser gamle protokoller, hvordan det skulle skaffes penger til driften. Så i 1925 gikk styret til det drastiske skritt å ta leie for bruk av lokalet. Leien ble kr. 1,50 for den store sal og kr. 1,— for den lille. Etter dette kom det to søknader fra to foreninger om å slippe å betale leien. En barnebasar som ble avholdt på Sole innbragte kr. 9,60 netto. Om det monnet noe i en slunken kasse sies det intet om.

I 1923 ble det fremmet forslag om å bygge hønsehus og stall, men forslaget fikk ikke det nødvendige flertall.
Lokalet måtte nødvendigvis ha en vaktmester, og den første var Agnes Stubb som var der i 10 år, men fru Horntvedt var der hele 29 år som vaktmester. Vaktmesteren måtte også betjene telefonsentralen helt fram til automatiseringen overtok det hele.

Vinteren 1941 brant Store Bergan skole, og det meste av undervisningen måtte foregå på Sole inntil skolen var gjennoppbygd i 1944. Den annen påskedag 1944 ble Sole gjennomhullet av granatkuler ved et flyangrep på Sandefjord havn.

Lysekronen som henger i salen er en gave fra Sandar kirke.

Det er mange navn som burde nevnes når det gjelder Sole:
H. A. Belgau, Anton Sørensen, Lars Lien, Lars Hørven, Hans Corneliusen, Olaf Hansen og mange, mange fler. En ting er sikkert at vedtaket som ble gjort i 1913 om å bygge et forsamlingshus i Store Bergan krets har hatt stor betydning for det kulturelle liv i alle disse årene lokalet har bestått. Sole har skapt stor virksomhet og trivsel i foreningslivet og gitt foreningene et samlingssted.

I en beretning om Sole lokale ble det en gang sagt at Sole var bygdens ansikt utad. Lokalet eies av kretsen, og det valgte styret har ansvaret for driften. Sole er i dag restaurert med nytt tak, ny kledning utvendig, isolert og nye vinduer satt inn. Om lokalets framtid vil jeg ikke spå, men bare håpe at lokalet også i fremtiden vil tjene kretsen på den samme måte som tidligere.

I 1985 feiret Sole lokale sitt 70 års jubileum. I et intervju med lokalets styreformann Ole Lystad (forfatter av ovenstående) og gjengitt i Vestfold Arbeiderblad 7. februar 1985, sies det at aktiviteten i lokalet er større enn noen gang:

«En lang rekke ulike foreninger, klubber og lag holder sine møter og arrangementer her, og vi forsøker derfor etter beste evne å holde 70-åringen i god stand. En omfattende oppussing er gjennomført utvendig, sier Lystad som ble gjenvalgt under lokalets kombinerte 70-års jubileum og årsmøte. Jubileet samlet fullsatt hus, og en lang rekke gaver, blomster og hilsener ble framført av representanter for de mange leieboerne på Sole. Blant de som hilste jubilanten med gave var også losje «Havsjå» av IOGT som i dag er den eldste leieboeren.

Allerede mens lokalet var under bygging for 70 år siden, var det noen av byggerne som også ville stifte IOGT-losje på Store Bergan, og losjen var blant de aller første som begynte med fast møtevirksomhet i lokalet. Til i dag har losjen holdt over 1600 møter og arrangementer i lokalet som nærmest er som et grendehus å betrakte for befolkningen på Store Bergan.

Under jubileet ga styreformann Ole Lystad en orientering om hva som til nå er utført av reperasjonsarbeider. Sekretær Arne Bru la fram en fyldig 70-års beretning, og skolestyrer Bjørgulv Lien tok publikum med på en reise gjennom bygda fra gammel tid og fram til dagens Store Bergan. To av lokalets virkelige veteraner, Hans Corneliusen og Olaf Hansen deltok i samværet. I spøkefulle vendinger fraba Corneliusen seg vervet som revisor da han nå er fylt 85 år

 


BRUK AV STOFFET MED ANGIVELSE AV KILDE ER TILLATT

Sist oppdatert 27.02.09