Sandefjord bibliotek

Til historielagets hjemmesider

Til Innholdsfortegnelsen

KULTURMINNER

Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord


Roar L. Tollnes: Huset på Mølleråsen

Gruppe 5.1, høsten 1986

Huset på Mølleråsen

Huset på Mølleråsen. (Foto: Roar L. Tollnes 16.8. 1968) 


Fram til i februar 1969 lå et hus oppe i Mølleråsen. Mange Sandefjordinger husker dette nærmest som en del av åsprofilen. Det var plassert nesten helt ut mot skrenten. Deler av grunnmuren kan fortsatt gjenfinnes.

27. juni 1967 fattet Sandar kommunestyre et enstemmig vedtak om å kjøpe huset og å legge Mølleråsen ut til friområde. I vedtaket var innbefattet at huset skulle rives. Og revet ble det. I august 1968 var huset fraflyttet og nøklene overlevet kommunen. Denne meldingen i lokalavisen førte til en avisdebatt med tildels heftige innlegg: «Er det virkelig så om å gjøre å kutte alle bånd med fortiden? Det ser ut som de herrer som bestem­mer har rusk i øyet, og det er alt det gamle som blinder dem og som de må ha vekk.» »— Men så kommer det kanskje noe bedre istedet — kanskje en bensinstasjon —?»

100-åringen Johan Olsen, som var født i huset på Mølleråsen, ble av flere bragt inn i bevaringsdiskusjonen. Selv skrev han fra sitt rom på Lunden aldershjem:

A, vær så snild og riv det ned
så kanskje at det kan bli fred.

---
Så får du ha takk da, vårt gamle hus -
jeg gråter ei om det faller i grus, 
for fjellet og utsikten de blir ved
 til solen går ned.

---

Mølleråsen har navn etter vindmøllen som en gang sto der, godt synlig og gjengitt på flere gamle stikk. Den omtalte bygningen var reist som møllerens bolig. Byggherre for både mølle og bolig var den i Sandefjord godt kjente Christen Lorentz Sørensen (1775-1859) og byggeåret sannsynligvis 1830. Ved kongelig resolu­sjon av 22. mai 1833 fikk han tillatelse til å »beholde Brugen af en en paa Sandeherred Præstegaard tilhø­rende Bjergaas opbygget Veirmølle og et lidet Vaaningshus til Mølleren». Årlig grunnleie ble satt til 3 spd. (Se Hougen: Sandefjords historie, I, s. 272.)

Chr. L. Sørensen hyret en dansk møllemester, Johan Carl Gabrielsen fra Køge. Han kom til Sandefjord i 1830 og bodde i huset på Mølleråsen fram til 1836. Gabrielsen ble senere også eier av møllen.

Den siste mølleeieren var snekker Johan Christian Olsen. Da han hadde hatt møllen rundt 10 år brant den en stormnatt i 1863. Det var 5 år før ovennevnte Johan Olsen ble født.

"Det var den siste av slike møller i Sandar og den het «Prøven». Den ble da også en drøy prøve for min far mange ganger,» forteller Johan Olsen (til Sandefjords Blad 25.4. 1959). «Vi hadde igjen fremhuset, som var 12 meter langt, etter at min far hadde bygget til et snekkerverksted. Senere ble tilbygget revet av den nye eie­ren. Men huset er av solid tømmer. Det har stått på den utsatte posten i alle stormer. — Uthuset med fjøs og stall og vognskur var også av tømmer. Det ble revet etter hvert da jeg var smågutt."


Møllerboligen hadde en tømret del, 7,6 x 7,5 meter, delt i 4 rom, og en bindingsverksdel mot nord, 7,6x2,5 meter, delt i nyere tid i 3 rom. Inngangen var i bindingsverksdelens østvegg.

Senere ble det laget inngang til stua og­så. Kjøkkenet var dominert av en stor og åpen skorstein, men vedkomfyren overtok for matlaging. Kjøkkenet hadde blåmalt tømmer og blåmalt bordvegg mot stue og kammers.

Tømmeret i stua var oppfliret (skavhogd) og rappet med leire og malt, senere tapet­sert en rekke ganger.

Ingen av deleveggene var tømret. De var enkle bordvegger.Tømmerdelens gavlvegger var tømret helt opp i mønet, og himlingsbjelkene i stue/kjøkken gikk fra gavlvegg til gavl­vegg i tømmerdelen, 7.3 meter lange.

Tømmerhjørnene var utført som «kamlaft» uten framstikkende ender. Tømmeret var fortsatt like godt og taket nylig omlagt da bygningen ble revet.

 

Ruin

Foto: Roar L. Tollnes 20.2. 1969.
Røsk og riv!
Å NEI! Å NEI!
Nu river de lille huset på «Møllærn» ned. Kunne de ikke finne noe annet å fyre med.
---
Jeg sitter og følger det hele med kikkert. 
At de river nu! — Det er aldeles sikkert. 
Taket er borte — tilbake står pipen.- 
Kullsort mot det hvite 
-
Og snipp - snapp - snute, så er eventyret på «Møllærn» ute.

(Ø. Gogstad i Sandefjords Blad 19.2. 1969.)

 

 

BRUK AV STOFFET MED ANGIVELSE AV KILDE ER TILLATT.

Sist oppdatert 09.02.09