Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Kurbadet 1837-1987 : Sandefjord Bad, Kuranstalt, Svovl- og Søbad, Sandefjord i Norge / Egil Christensen...<et al.> ; redaktør: Gro Laheld Lundh

Sandefjord, 1987. - 135 s.


Innhold

Sandefjord Bad - Litteraturoversikt

Foto side 130 ikke avklart rettigheter.
Bildetekst: Hans I. Gjerløw og Torkel Fagerli ser på gaver Kurbadets Venner har mottatt av Øystein naper, Modum. Fra 1982 har de arbeidet med registrering av litteratur og arkivalia.

Vi har i denne oversikten forsøkt å vise et utvalg av den litteratur hvor Sandefjord Bad er omtalt. Oversikten er på ingen måte komplett, men den gir forhåpentligvis et inntrykk av i hvor mange forskjellige sammenhenger Badet er beskrevet.

Avisartikler er ikke tatt med. Interesserte kan imidlertid finne kopier av en rekke av disse i lokalsamlingen ved Sandefjord bibliotek, hvor forøvrig mye av den nedenfor nevnte litteraturen også befinner seg, enten i original eller som kopi.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at Sandefjord Bad har vært tema for særoppgaver ved sandefjord videregående skole og ved Telemark Distriktshøyskole.

Hans I. Gjerløw og Torkel Fagerli

Anderssen, Justus Henrik: Sandefjord svovl og søbad 1898-1900. (I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, 1901, s. 390-424.)

Bad Sandefjord og Bad Modum i Norge. [U.s. & u.å.]

Badetyper (iagttagelser og stemninger). Ved en badegjæst. Kra 1908.
Forfatteren av dette skrift er Valborg Seeberg.

Birch, Holger: Pressede blomster. Et manuskript. Kra 1889.
Roman hvor handlipgen på s. 148-259 er lagt til Sandefjord Bad. Holger Birch er psevdonym for Antoinette Meyn.

Birkedal, Vilhelm: Tre christelige taler, holdte i sommeren 1858 ved Sandefjord Bad i Norge. Chra 1858.
To taler holdt fra «Badehusets trapp» og en i Sandefjord kirke.

Boetius, [Jens Lauritz]: Sandefjord Badeanstalt.
Trykt som Manuscript for Actieeieme. Sandefjord 1872.

Bryn, Lauritz: Sandefjord og omegn. Sandefjord 1926.
Badet omtalt på s. 7-11.

Baagøe, C.: Sandefjord badeanstalt i Norge. (I: Illustreret Tidende, b. VIII nr. 399, Kbh. 1866-77.)

Diriks, Carl: Badeliv i Sandefjord. 1866.
Tegninger.

Distriktslæge H. A. Thaulow. (I: Skilling-Magazin, 1886, nr. 34, s. 525-526.)
Inneholder kort biografi og portrett.

Ebbesen, J. T.: Sandefjords Bad. 1855.

Ebbesen, J. T.: Nogle ord om svovlbadets anvendelse. (I: Ugeskrift for medicin og pharmacie, 1843, s. 329.)

Ebbesen, J. T.: Nogle ord om sobadet og svovlvandet i Sandefjord i Norge. (I: Forhandlinger ved de skandinaviske naturforskeres femte møde, der holdtes i Kiøbenhavn fra den l2te til den l7de juli 1847. Kbh. 1849. s. 766-772.)

Ebbesen, J. T.: Om en i høsten 1855 foretagen videnskabelig rejse til en deel af Tydsklands bade samt en sammenstilling mellem disse og Sandefjords Bad. (I: Norsk magazin for lægevidenskab, r. 2, b.X 1856, s. 217-249.)

Ebbesen, J. T.: The sulphureous bath at Sandefjord. By Dr. Ebbesen and Dr. Hørbye. Chra 1862.

Ebbesen, J. T.: [Div. artikler av medisinsk art, bl. a. beretninger om Badet i årene 1845-60. Fullstendig oversikt over artiklene i: J. B. Halvorsen: Norsk forfatter-lexikon b.2. Kra 1888]

Fagerli, Torkei: Byen og badet. (I: Vilhelm Møller: Sandar b. Ill. Sandefjord 1985. S. 147-150, ill.)

Gade, F. G.: Heinrich Arnold Thaulow (1808-1894). Blade af det norske badevæsens historie - et hundreaarsminne. Kra 1908.
Biografi om H. A. Thaulow. F. G. Gade var en tidligere lege ved Modum Bad.

Helland, Amund: Norges land og folk b. 7: Topografisk-statistisk beskrivelse over Jarlsberg og Larviks amt. Kra 1915.
Badet omtalt i del 3, s. 133-136.

Hoffstad, Arne: Sandefjords historie - sett gjennem Sandefjords Blads spalter 1861-1983. Av Ame Hoffstad og Knut Berg. Sandefjord 1983.
B. 1 av denne boken, som omhandler perioden 1861-1940, gjengir en rekke utdrag fra avisen angående Badet.

Hoffstad, O. A.: Sandefjord. Byens udvikling og nuværende standpunkt. Kra. 1914.
Badet omtalt i innledningen.

Hougen, Knut: Sandefjords historie b. I-Il. Oslo 1928-32.
Hovedomtalen av Badet er i b. I s. 277-280 og i b. Il s. 120-135.

Hørbye, C. L. R.: Sandefjord Bad i 1857-60. (I: Norsk magazin for 1ægevidenskab, r.2, b. XIV, s.416-420 & b. XV, s. 518-530.)

Johnsen, R.: Sandefjord bad. (I: Folkebladet, 1906, s. 81-82, 88 & I: Urd, 1898, s. 247-249.)

Kaldager, Johan: Glimt fra dagliglivet i Sandefjord før 1900. B.I: (inntil 1900).
Inneholder utdrag og henvisninger til stoff om Badet fra Sandefjords Blad.

Kaldager, Johan: Musikklivet i Sandefjord før 1900. Sandefjord 1978.
Inneholder utdrag av Sandefjords Blad, bl.a. stoff om musikken ved Badet.

Knap, Johan: Badeliv i Sandefjord. Vår store folkelivsskildrer besøker Sandefjord Bad 1866. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1956-1957, s. 14-20).
Artikkelen forteller om fyrdirektør Carl Fredrik Diriks besøk ved Sandefjord Bad i 1866. Artikkelen gjengir 6 av Diriks' tegninger fra Badet.

Knap, Johan: Bautastenene i Badeparken. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1967, s. 14-22.)

Knap, Johan: Brever fra en badegjest 1859. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1959-60, s. 24-31.
Brever skrevet av Simon 01aus Wolff (1796-1859). Gir glimt aven badegjests hverdag i 1859.

Knap, Johan: Et tidsskifte. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1959-60, s. 32-40)
Behandler Hjertnesområdet fra 1880-årene og framover.

Knap, Johan: Prospekt for Sandefjords Badeanstalt. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1972, s. 19-27).
Gjengivelse av dr. H. A. Thaulows Prospekt for Sandefjords Badeanstalt 1878.

Knap, Johan: Gamle Sandefjord i andres øyne. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1968, s. 17-21.)
Inneholder bl. a. et dikt om Sandefjord og Badet skrevet av den danske presten Vilhelm Birkedal. Diktet er hentet fra hans En livs-førelse b. Il, Odense 1864.

Knap, Johan: Sandefjord i andres øyne. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1969, s. 8-11).
Inneholder nok et dikt av Vilhelm Birkedal om Sandefjord Bad hentet fra samme sted som overfor nevnte dikt. Inneholder også en prosabeskrivelse av Birkedals opphold i badebyen.

Knap, Johan: Sandefjord i andres øyne. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1971, s. 4-5.) Artikkelen inneholder utdrag fra to bøker: Henrik Scharling: En sommer i Norge. Fra Christiania til Finnmarken. Kbh. 1867, s. 188-189 & T. A. Verkrtizen: Norwegen, seine Fjorde tind Naturwunder.Eine Naturwissenschaftliche Reise, untemommen 1871. Cassel 1872, s. 152.

Knap, Johan: Sandefjord i andres øyne. (I: Sandefjord Bymuseum, Årbok 1974, s. 5-12).
Gjengir en artikkel fra Den Constitutionelle, nr. 315 og 316, 1838 om Sandefjord og Sandefjord Bad.

Knap, Johan: Sandefjord sett med andres øyne. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1972, s. 8-13.)
Gjengir en artikkel fra Den Constitutionelle, nr. 182, 1839. Forteller om kurmetoder og inntrykk fra Sandefjord Bad.

Knutsen, C. A.: Et nyt jernvand i Sandefjord. (I: Forhandlinger i Det medicinske selskab, 1886, s. 109-flg.)

Knutsen, C. A.: Sandefjord bad. Aachener kur. Kra 1884.

Knutsen, C. A.: Sandefjords 3 mineralkilder. (Bilag til Norsk magasin for lægevidenskaben, 4.r., b. I, 1886.)

Knutsen, C. A.: [Beretninger om Badet i årene 1875-82. Fullstendig oversikt over disse artiklene i: J. B. Halvorsen: Norsk forfatter-lexikon b. 3. Kra 1892.]

Kraevskij, D.: Beglija zametki o Svecii i Norvegii. Turista. St. Petersburg 1891.
S. 17-21 inneholder bl. a. en omtale av Badet. Tittelen betyr: Flyktige bemerkninger om Sverige og Norge. Ved en turist.

Kurbadets Venner v/Gro Laheld Lundh: Kurbadet - historien om Sandefjord Bad (1837-1939). Sandefjord 1982. (= Kulturminner. Utgitt av Sandar Historielag våren 1982).

Levertin, Alfred: Norska och danska brunnar och bad. En vägvisare. Sthm 1884. Sandefjords svafel- och hafsbad omtalt s. 30-36.

Lund, Axel: Kort fremtilling af de norske kursteders udvikling og kurmidler. Kra 1880.

Mellbye, Ove: På gammel revmatologisk grunn. (I: Revmatikeren, nr. 3, 1966, s. 24-28.)

Mellbye, P. A. M.: Fra Sandefjords Bad. Studier over slambad. (I: Magazin for lægevidenskab, 1906, s. 460-484.)

Mellbye, P. A. M.: Norges kursteder og deres kurmidler. Kra 1903.
Parti af Sandefjord med Badeanstalten, seet fra Huvigstranden. (I: Nordiske billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig i træsnit med text. Kbh. 1868. 3dje bind, s. 2 & I: Nordiska taflor. Pittoreska utsigter från Sverige, Norge och Danmark. I träsnitt med text. Sthm 1868. 3dje bandet, s. 4.)

Poulsson, Poul Edvard: 1891-94. Sandefjords bad. Kra 1895.

Poulsson, Poul Edvard: Meddelelser fra Sandefjords bad. (I: Magazin for lægevidenskab, 1893, s. 342-359, 893-898.)

Prospekter fra Sandefjords Bad. 20 fotografier av Væring fra Badet, byen og omegn. Chra 1887.

Prospektus over Sandefjords svovl- og søbad med svovl-, jern- og saltkilder. Kra 1891.

Sandberg, O.: Sandefjords svovlbad. (I: Ugeskrift for medicin og pharmacie, 1842, s. 50). i Sandefjord bad. (I: Husmoderen, 1900, s. 159-161.)

Sandefjord Bad, 100 år. 1837-1937. Grunnlagt av dr. H. A. Thaulow. Oslo 1937. (Bilag til Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 10, 1937.)

Sandefjord badeanstalt og hotel. (I: Skillingmagazin, 1869, s. 377-378.)

Sandefjord og dens badeanstalt i 1870. En populær veileder for badegjæster. Chra 1870.

Sandefjord Kurbad, svovl- og søbad i Norge. FOU-arbeid utført av: Sylvi Furu Engebretsen, Mona Pettersen, Daphne Rogstad, Roar Vigdal. Sandefjord 1982. Oppgave i samfunnsfag ved Eik Læterhøgskole. Gir en fyldig oversikt over badets historie, behandlingsmetoder, dagligliv. Inneholder arbeidsoppgaver til elevene.

Sandefjord svovl- og søbad. Kart over omegnen med kjøre-, ride- og spadservei. [U.s. & u.å.] Kart i målestokk 1:75000.
Sandefjord svovl- og søbad i Norge. Chra 1891.

Oversikt over behandlingsformer og faciliteter. Kjennes i flere utgaver, bl.a. fra 1892, 1894,1899, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1913.

Sandefjords badeanstalts selskabslocale. (I: Nordiske billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverige i træsnit med text. Kbh. 1868. 3dje bind & I: Nordiska taflor. Pittoreska utsigter från Sverige, Norge och Danmark. I triisnitt med text. Sthm 1868. 3dje bandet.)

Sandefjords svovl og søbad i Norge. [Kra 1891] Kart, målestokk ikke angitt.

Schelven, Andreas: Noget om Laurvigs Grevskab i Agershus Stift. (I: Topographisk journal for Norge, 1801, hefte 27, s. 131.)
Forteller om den gulaktige gytjen/leiren i Sandefjord.

Sommarlif vid bad- och brunnsorter i Norden. Goteborg [u.å.]
4 hefter.
Utgitt i begynnelsen av 1890-årene. Sandefjord Bad omtales i hefte 1, s. 11.

Stavseth, Reidar: Sjøbad og tradisjoner kysten rundt. Trondheim 1981.
Omhandler sjøbading generelt, og bl. a. Sandefjord Bad spesielt.

Sørensen, S. A.: Sandefjord og omegns industri og næringsliv i gammel og ny tid i tekst og billeder. Kra 1900.
Badet omtalt s. 58-62.

Tanberg, Andreas: Norske sykehuser. E: Høifjeldskursteder, badesteder og andre kursteder: Sandefjord svovl- og søbad. (I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, 1917, s. 1073-1076, ill.) Inneholder bl. a. oversiktstegning over badeanlegget med romfordeling.

Thaulow, Heinr. A.: Die eisenhaltig-salinischen Schwefelquellen und die Seebader bei Sandefjord im siidlichen Norwegen in ihren Heilkraften und eigenthiimlichen Bademethoden so wie der Gebrauch der Medusen und des eisenhaltigen Mineral-Schlammes (Gytje) als Heilmittel bei Badern dargestellt von Heinr. A. Thaulow. Hamburg 1855.

Thaulow, Heinr. A.: Nogle ord om Sandefjords Bads restauration. (I: Norsk Magazin for Lægevidenskaben, r. 3, b.VII 1877, s. 237-41).

Thaulow, Heinr. A.: Om svovlvandet ved Sandefjord. (I: Ugeskrift for medicin og pharmacie, 1842, s. 212-215)

Thaulow, Heinr. A.: Prospekt ofver Sandefjords svafvel- och hafsbad i Norge. Sthm 1885.

Thaulow, Heinr. A.: Prospektus over Sandefjords svovl- & søbad. kart. Drammen 1881.

Thaulow, Heinr. A.: Prospektus over Svovlbadet og Hav-gytjebadet Sandefjord.  Sandefjord 1878.
Prospekter kjennes også fra 1879, 1880, 1886.

Thaulow, Heinr. A.: [Diverse artikler av medisinsk art 0.1. Fullstendig oversikt over artiklene i: J. B. Halvorsen: Norsk forfatter-lexikon b.5. Kra 1901.]

Vibe, Johan: Sandefjord Bad med byen og nærliggende herreder. Kra 1893.

Vinkhuizen, Hendrik Jacobus: Geneeskundige opmerkingen op eene reis doot het Noorden. Academisch proefschrift, der verkrijging van den graad van doctor in de geneeskunde, aan de hoogeschool te Leiden... Leiden 1865.
S. 19-38 forteller om en reise Christiania - Bergen - Sandefjord. Forteller om Badet og helbre\ deIse av spedalskhet, radesygen og syfilisasjonen.

Litteratur om bevaringen av badet
A. F. A.: Bevaring og ikke-bevaring i Sandefjord. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1975, s. 41-43.)

Krogstad, Morten: Har kommunen noen fortid? Oslo 1983.
Inneholder omtale av restaureringen av Kurbadet på s. 34-35.

Krogstad, Morten: Redd et veteranhus! (I: Nye Bonytt, 1981, nr. 5, s. 54-56).
En framstilling av metoder og framgangsmåter Kurbadets Venner har benyttet seg av.

Restaurering som vekker oppsikt blant fagfolk: kurbad fra 1837 tas i bruk i Sandefjord. (I: Pingvink. Utgitt av NS Jotungruppen, 1983, nr. l, s. 4-5, 18.)

Strømmen, Sigbjørn: Sandefjord kurbad - bevaring og istandsettelse til bruk. (I: Byggenytt, 1983, nr. Il, s. 24-25, 40.)

Sandefjord er på vei til å bli byen uten identitet. Raseringen begynner nu også til vanns. (I: Sandefjord Bymuseum. Årbok 1970, s. 10-13).
Samtale med Johan Knap hvor man bl. a. drøfter om Strøm badet er bevaringsverdig.

Klikk for større versjon Klikk for større versjon
Klikk for større versjon Klikk for større versjon

Eksempel på brosjyrer og bøker om Sandefjord Bad. Boken "Badetyper" ble utgitt anonymt i 1908. Forfatteren var Valborg Seeberg.


h

Sist oppdatert  30.07.07