Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å


TEMA SANDEFJORD
BIOGRAFI

Dorothea von der Lippe Christensen

100-årsmarkering for hennes død, april 2008

 

BIOGRAFI

 

Dorothea von der Lippe Christensen: 1847-1908, født i Molde. Gift med Julius Christensen. En sønn og en fosterdatter. 


Jorunn Homleid skriver i Kulturminner 5.1, høsten 1994 om Sandefjord bibliotek-en historikk ved hundreårsjubileet 1994:

 

Sandefjords Bogkjøbforening (bibliotek) og Dorothea Christensen

Dorothea von der Lippe Christensen kom til Sandefjord i 1872 som fruen til dr. Julius Christensen. Hennes mann var med og stiftet Sandefjords Bogkjøbforening i 1873, og i denne foreningen finner vi kimen til biblioteket. 

Fra forhandlingene på generalforsamlingen i 1874 kan vi lese i protokollen: "Bøgerne tænkes at skulde danne et vordende Bibliothek for Byen, som naar det bliver 100 Bind kan tilbydes Communen". Julius Christensen sto som leder av Bogkjøbforeningen fra 1877 til den gikk inn i slutten av 90-årene, men det var hans kone, Dorothea, som overtok alt arbeidet med den. På foreningens generalforsamling i 1892 ble det vedtatt å oversende et tilbud til kommunen om å overta bøkene. Formannskapet takket ja og vedtok å opprette et offentlig bibliotek i sitt møte 11.4.1893. Ved foreningens opphør skriver Dorothea Christensen: "Hermed gaar Bogkjøbforeningens Regnskap .... over i lønnede Hænder, efter at jeg har maset med det i 20 Aar, men Maalet er naaet: et kommunalt Bibliothek for Sandefjords By er derved bieven grundlagt". Dorothea Christensens innsats for biblioteket opphørte ikke med dette. Hun ble medlem av bibliotekstyret og var formann i årene 1903-1907.

 

Dorothea og skolekjøkkensaken

Landets første skolekjøkken ble opprettet i Sandefjord 1. desember 1890 av Dorothea Christensen. 

Dorothea fikk med seg Margrethe Ebbesen som lagde mat og underviste. Forholdene var ganske enkle til og begynne med, men elevene frydet seg over det nye faget.

Dorothea Christensen skrev kokebok for å lette arbeidet. Første utgave kom i 1891, og den ble raskt en klassiker som ble trykt i mange opplag og utgaver helt fram til 1960-årene. 

Skolekjøkkenet i Sandefjord vakte interesse også utenfor byen, og undervisningen ble satt i gang også andre steder.

Legemannen var også stolt av sin kones gjerning, og han framhevet skolekjøkkenets betydning overfor helsemyndighetene.

Dorothea og samfunnsengasjementet

Dorothea Christensen var også opptatt av den frivillige fattigpleien. De bedrestilte skulle vise omsorg for samfunnet og hjelpe de mindre velhavende.

Hun var også det første (?) kvinnelige medlem av bystyret.

Kilder: 
Finn Olstad: Sandefjords historie, b. 1
(1995)
Skolekjøkkensaken i Norge gjennom 50 år (1941)

Dorothea Christensens bøker i biblioteket

Dorothea von der Lippe Christensen

Bilde fra "Skolekjøkkensaken gjennom 50 år"

 

SMAKEBITER FRA "HUSSTELL"

Gode råd

Om boligen

Oppskrifter

 

PDF-UTGAVER:

Husstell

 

 

 

Sist oppdatert   10.01.2011