Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen 

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Lokalhistorisk bildebaseVelkommen til et digitalt fotoarkiv for Sandefjord

Søk i bildebasenBildebasen du nå besøker er kommet i stand gjennom et samarbeid innledet i 2011 mellom Sandefjord bibliotek og Sandefjord Lokalhistoriske Senter. Den har to hovedformål:

  • Å gi Sandefjords innbyggere og andre med tilknytning til byen mulighet til fotografiske tilbakeblikk i Sandar og Sandefjords historie

  • Å gi varig beskyttelse og oppbevaring av fotografier og annet historisk materiale som ellers kan gå tapt for ettertidens generasjoner

Flere bilder ønskes
Bildene er samlet inn gjennom både utlån og foræringer hovedsakelig fra privatpersoner. Det er ønskelig at bildebasen skal speile Sandefjords historie bredest mulig. Med bredde mener vi bilder som forteller om dagligliv, arbeids- og næringsliv, idretts-, forenings- og fornøyelsesliv, hendelser, begivenheter, trafikk, handel osv.

Bildebasen vil hele tiden være under forbedring og utvidelse, avhengig av tilgangen på bilder og dokumenter. Vi oppfordrer derfor innbyggere og utflyttede sandefjordinger til stadig å besøke bildebasen – og ikke minst, gi oss tilgang til bilder og annet materiale som kan digitaliseres.

Ønsker du å låne ut eller gi bilder eller annet, klikk på Kontakt ønskes. 

Bilder kan også leveres direkte til Sandefjord Lokalhistoriske Senter, telefon: 911 32 588 eller 928 27 154.

Gi opplysninger til bildene
Opplysningene vi har supplert bildene med kan være feilaktige og mangelfulle. Kommer du over beskrivelser du mener bør endres og tilpasses, er vi takknemlige hvis du varsler oss med forslag til korreksjoner og tekstforbedringer. Klikk på linken Kommentar til posten, som står over hvert bilde.

Bildene er bare til oppslag, ikke kopiering
Alt i bildebasen er underlagt opphavsrettslig beskyttelse, jfr. Åndsverksloven. Det betyr at bildene ikke kan skrives ut eller brukes på noen måte uten tillatelse fra rettighetshaver.

Veiledning for førstegangsbesøkende
1. Klikk på "Søk i bildebasen" (ovenfor)
2. Fyll ut søkeord i den aktuelle boksen og klikk på knappen Søk.
3. Når du får opp ønskede bilde(r), klikker du på teksten under det lille bildet for å få se bildet i stort format. Alternativt klikk på selve bildet for å få framvist alle bildene i serien.

Sandefjord bibliotek og Sandefjord Lokalhistoriske Senter ønsker deg lykke til med søkingen. Fortell gjerne andre om bildebasen og hvordan bildesøkingen foregår.Sandefjord Lokalhistoriske Senter og Sandefjord bibliotek

Sist oppdatert 24.10.2016