HURTIGTASTER

| Til hovedside | |Til kursoversikt |

 

HURTIGTASTER I BIBLIOFIL

Alt + bokstav Alt samtidig med understreka bokstav i programmene aktiviserer f eks fanekorta i tkutlån: alt+i=innlvering
ctrl + bokstav Gir en kommando
ctrl + r: aktiviserer rapporter: liste over bøker til avhenting, liste over gamle reserveringer

ctrl + j : skrive liste over reserveringer

tab-tasten/shift+tab flytter du deg fra felt til felt, f eks i lånerregistreringa
piltasten flytter du deg opp og ned mellom feltene
shift+enter Åpner listeboks, deretter kan du bruke piltast opp/ned
enter kan du bruke mange steder i programmet. Også dersom en knapp har prikker rundt seg - her kan du altså taste alt+a eller bare enter avbryt
Ctrl+w Avslutter programmet

HURTIGTASTER I WINDOWS

Alt + Tab Navigerer mellom åpne vindu/program ved å klikke alt+tab. Hold alt-tasten nede og flytt med tab-tasten
Alt + bokstav Alt samtidig med understreka bokstav i ein meny på menylinja i et program åpner denne menyen f.eks. Fil/File, Vis/View, Hjelp/Help. Naviger med piltastene opp og ned. Trykk Enter for å velge, eller understreka bokstav i det valget du ønsker, f.eks. N for Ny/New.
Ctrl + Alt + Delete Pålogging, avlogging, slå av maskina, låse/låse opp maskina, skifte passord på Windows, oppgavebehandling (kan f.eks. avslutte program som har låst seg)
Ctrl + A Merk Alle objekt
Ctrl + C Kopier valgt objekt (Copy)
Ctrl + V Lim inn utklippt(e)/kopiert(e) objekt (likner limstift?)-
Ctrl + X Klipp ut valgt objekt (likner saks)
Meny-tasten Denne tasten kan en finne mellom de høyre Windows- og Ctrl-tastane på Windows-tastaturet, og virker oftest som høyre musetast.
Windows-tasten Windows-tasten (her: Win) er tasten mellom Ctrl- og Alt-tastane, og ved siden av Alt Gr. Får opp Start-menyen
Win + M Minimerer alle åpne vindu (Shift i tillegg, maksimerer dem igjen)
Win + E Åpner Windows Utforsker (Windows Explorer)
Win + F Søk etter filer og mapper (Find...)
Ctrl + Alt / Alt Gr Du kan lage hurtigtaster for å åpne program ved å høyreklikke på en snarvei og velge Egenskaper - fliken Snarvei, og taste inn tasten du ønsker å kombinere med Ctrl + Alt for å åpne programmet/fila/mappa. NB! Du bør passe på at denne tastekombinasjonen ikke allerede er i bruk i et program du bruker.
Alt F4 Avslutter programmet

HURTIGTASTER PÅ WWW - gjelder Internet Explorer

Adresselinja:
Alt + D Markerer adresselinja
F4 Se adresseoversikten
Ctrl -> Flytt markøren til neste logiske sted i adresse
Ctrl <- Flytt markøren til forrige logiske sted i adresse
Ctrl + enter legg www foran adressa og com etter - og gå til adressa
Generelle snarveier:
Ctrl + N Åpne nytt vindu med samme web-adresse
F5 Oppdater side
Ctrl + F Søk på sida
Ctrl + P Skriv ut
Esc Stopp nedlasting av sida
Navigering mellom hjemmesider:
Alt + home Gå til startside
Alt -> Gå til neste side
Alt <- Gå til forrige side
Navigering på hjemmeside
Page down Rull mot slutten av dokumentet (store steg)
Page up Rull mot begynnelsen av dokumentet (store steg)
Pil ned Rull mot slutten av dokumentet
Pil opp Rull mot begynnelsen av dokumentet
Home Flytt til begynnelsen av dokumentet
End Flytt til slutten av dokumentet
Tab Gå til neste hyperlink eller formularfelt
Shift + tab Gå til forrige hyperlink eller formularfelt

HURTIGTASTER - OUTLOOK EKSPRESS

Hovedvindu
Ctrl + M Hent alle nye og send alle usendte meldinger
Ctrl + N Skriv ny epost
Enter Åpne markert melding
Delete Slett markert melding
Pil opp/ned Gå til neste/forrige melding/mappe
Hovedvindu - meldingsvindu
Ctrl + R Svar til avsender
Ctrl + F Videresend melding
Ctrl + shift + R Svar til alle
Ctrl + shift + B Åpne adresselista
Tab Gå til neste vindu
Shift + Tab Gå til forrige vindu
Meldingsvindu
Ctrl + S Lagre melding
Alt + S Send melding
Ctrl + D Slett melding
Ctrl + P Skriv u melding
Ctrl + A Marker alt i aktivt vindu
Ctrl + C Kopier markert tekst til utklippstavla
Ctrl + X Flytt markert tekst til utklippstavla
Ctrl + V Lim inn fra utklipsstavla
Delete Slett markert tekst
Ctrl + Z Angre siste handling
F7 Stavekontroll
Ctrl + K Kontroller navn