Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen 

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å

Hvalfangstsamlingen

Information about the Whaling Museum Library Die Bücherei des Walfangmuseums

Hvalfangstmuseets boksamling er plassert i Sandefjord biblioteks lokaler, 1. etasje. Mer perifere dokumenter er satt i magasin (ennå ikke tilgjengelig), og resten er plassert på lager i Hinderveien


Samlingen

Samlingen omfatter et vidt spekter av emner innen hval og hvalfangst:

  • hvalens zoologi
  • hvalen i sitt miljø
  • hval og hvalfangst sett både fra norsk og internasjonalt ståsted
  • andre relaterte emner

Polarhistorie- og ekspedisjoner


Tilgang til samlingen

Samlingen er tilgjengelig for interesserte. Henvendelse i Veiledningsskranken i 1. etasje.


Veiledende utlånsregler for Hvalfangstsamlingen

Hvalfangstsamlingen er som del av Hvalfangstmuseet et fagbibliotek og i første rekke en presens-samling og dermed er utlånet begrenset.

Utlånet og besøk i samlingen krever registrering av låneren med gyldig legitimasjon og innføring i besøksprotokollen.

Vi skal alltid se om Folkebiblioteket har utlånseksemplarer og bruke disse framfor hvalfangstsamlingens.

Vi låner som regel ikke ut det første eksemplaret.

Vi låner som regel ikke ut bøker og annet materiale fra før år 1900.

Utlån utover dette skjer i samråd med ansvarlig for hvalfangstsamlingen.

Utlån utenfor Sandefjord skal skje via det vanlige fjernlånssystemet. Unntak ved personlig oppmøte, spesielt for forskere.


Søk i samlingen

Samlingen er søkbar på nettet. OBS: Dokumenter med status: "ny" er ikke tilgjengelig for publikum. Utlån/fjernlån fra samlingen vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Hvalfangstmuseet

Hvalfangstmuseets logo

Hvalfangstmuseet har nettsider med mye informasjon om hval og hvalfangst:
Hvalfangstmuseet

Hvalfangstarkiver fra Vestfold er tatt opp på Norges dokument-arvsliste.

Se oversikten (PDF, 2.5 MB)


Lenkesamling

Tema for lenkesamlingen er hval og hvalfangst. Vi har valgt ut vevsteder som vi mener er av de mest sentrale og relevante. Språk i vevstedet er markert med flagg. Annoteringene beskriver vevstedets omfang, innhold og formål.

Lenkesamling


Kontakt oss

I samarbeid med Hvalfangstmuseets ansatte vil vi prøve å besvare spørsmål vedr. emnet. Kontakt oss på telefon, faks, epost, sms

 

Sist oppdatert 08.02.2012