Sandefjord bibliotek

Søk i bok- og mediabasen 

Logg inn i MappaMi
Logg inn
Bibliotekets tjenester Veiledning til bibliotekets samlinger Arrangement og utstillinger på biblioteket Til Barnebibliotekets tilbud og tjenester Selvbetjening av bibliotekets tjenester Spør oss Alfabetisk innholdsregister A-Å
 

Låneregler for Vestfoldbibliotekene

 Sandefjord bibliotek

Purregebyrer


1. LÅNERETT

Det er gratis å låne på biblioteket.
Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Vestfold.
Du kan be om lån fra andre bibliotek.
For mye etterspurt materiale kan biblioteket sette tak for totalt antall hjemlån samtidig.
Ved 2 utestående purregebyr inndras låneretten midlertidig til purregebyret er betalt.
Brudd på lånereglene kan føre til innskrenking eller tap av låneretten.

2. LÅNEKORT

Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.

Meld med en gang til biblioteket ved:

  • Navn- og adresseforandring

  • Endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer.

  • Tap av lånekort.

Ved tapt eller skadet lånekort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

3. LÅNETID

Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen utlånstid.
Lån uten venteliste kan som regel fornyes.

Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

4. ANSVAR

Film/spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.


Vedtatt av Kultur- og frtitidsutvalget i Sandefjord


Purregebyrer

FOR VOKSNE FOR BARN
1. gangs purring Kr.   50,00 1. gangs purring Kr. 25,00
2. gangs purring Kr.  100,00 2. gangs purring Kr. 50,00
3. gangs purring Kr. 150,00 3. gangs purring Kr. 75,00

1. gangs purring blir sendt ut 14 dager etter forfall. 2. og 3. gangs purring med ytterligere 14 dagers intervall. Dersom bøkene fremdeles ikke er innlevert, sendes det regning.


Sist oppdatert 27.03.2014